|  Domov   Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |  Lions Oljčnik  |  
 


 

Lions Klub Ankaran Istra

PP 1151

6000 Koper - Capodistria
  

   

 

Klavdij Reja, Predsednik

Zoran Širca, Tajnik

Primož Turšič, Zakladnik

tajnik@lk-ankaran-istra.si

 

 

 

Stari Mulin, Bivje, 2. in 4. četrtek

Datum ustanovitve 18.5.1999

Matična št.: 1170457000

Davčna št.: 53675363

Davčni zavezanec: Ne

IBAN SI56 0510 0801 0573 962
(Abanka Vipa)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Redna letna skupščina kluba

         


V četrtek, 13. 5. 2010 ob 19.00 je v prostorih Rektorata Univerze na Primorskem, Titov trg, potekala redna letna skupščina Lions Kluba Ankaran-Istra. Na skupščini je bil predlagan in sprejet dnevni red, ki je vseboval obravnavo in sprejem letnega poročila o delu ter finančnega poročila za leto 2009/2010, obravnavo in potrditev okvirnega plana dela in  finančnega načrta za leto 2010/2011, razrešitev predsednika in ostalih članov vodstva in volitve novih ter točko razno.Skupščina je potrdila letno poročilo ter finančno poročilo kakor tudi okvirni program dela za naslednjo lionistično leto. Glede na običajno prakso letne zamenjave vodstva Lions klubov, je skupščina razrešila sedanje vodstvo ter izvolila novo vodstvo, ki bo vodenje kluba prevzela z 1. 7. 2010. Vodstvo sestavljajo naslednji lioni:

- Bolčič Peter, predsednik,
- Žigon Dean, 1. podpredsednik,
- Kocjančič Marko, tajnik
- Turšič Primož, zakladnik.

»Vsi slovenski lioni s svojim profesionalnim in zasebnim delom, dosežki, aktivnim udejstvovanjem v družbi, besedo, sliko in obnašanjem… dajemo obraz in pečat lionizmu ter s tem kreiramo njegovo in našo podobo« je na koncu skupščine izpostavil aktualni predsednik. Predsednik se je ob zaključku svojega mandata zahvalil vsem članom za pomoč. Posebno zahvalo za tvorno sodelovanje pri izpeljavi začrtanih nalog je namenil tajniku, lionu Aldu Knafelcu ter zakladniku Primožu Turšiču. Bodočemu vodstvu je zaželel veliko uspehov pri delu.

 

Maj, 2010

 
<< Nazaj


 

 
   

Domov  |  Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |

 
    Vse pravice pridržane Lions Klub Ankaran Istra, 2010 -2017 (c)

 

 

--